istorika-oximataΗ ανακατωσούρα με τις πινακίδες των ιστορικών οχημάτων συνεχίζεται και καύσιμο είναι τώρα η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που απαγορεύει την κίνηση ιστορικών οχημάτων πριν το 1970 μέχρι να… επανεξεταστούν από επιτροπή που θα συσταθεί, προκειμένου να χορηγηθούν κάποτε στο μέλλον κρατικές πινακίδες ιστορικού οχήματος. Επίσης παραμένει ο περιορισμός των ημερών στις οποίες ο ιδιοκτήτης επιτρέπεται να κυκλοφορεί το ιστορικό όχημα. Η όλη ιστορία είναι κλασική ελληνική. Η διοίκηση αρχικά δεν ήθελε να ασχοληθεί με τα ιστορικά οχήματα κι έτσι έδωσε τη δυνατότητα στις λέσχες να βγάζουν τις πινακίδες. Μετά ανακάλυψε (η διοίκηση) ότι υπάρχουν ιδιοκτήτες που κυκλοφορούν ιστορικά οχήματα σε καθημερινή βάση απολαμβάνοντας ταυτόχρονα την ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση και χωρίς να έχουν δοθεί στοιχεία (πόσοι είναι αυτοί σε σχέση με τους άλλους) αποφασίζει να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο βάζοντας παράλογους περιορισμούς (π.χ. ποια λογική έχει η μετάβαση στο συνεργείο την Τετάρτη ή το Σάββατο – αν δεν είναι έτοιμο το όχημα αυθημερόν περιμένεις την άλλη Τετάρτη για να το πάρεις; Κι ως τότε πού το παρκάρει ο συνεργειάς) και ταυτόχρονα απαγορεύοντας την κυκλοφορία μέχρι νεοτέρας για τα οχήματα μέχρι το 1970. Θα θέλαμε μια αιτιολογία γιατί το 1970 κι όχι παλιότερα ή όχι νεότερα. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα που θα ανακοινωθεί; Δηλαδή για πόσο χρόνο θα απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων και βέβαια καλό θα ήταν να έχουμε μια αιτιολογία γιατί απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων αυτών, εφόσον δεν βλέπουμε να προβάλλονται λόγοι ασφαλείας.

Μετά από την δημοσιοποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης από τα Υπουργεία Οικονομικών και Μεταφορών, ακολούθησε αντίδραση από τη Λέσχη Κλασικής Μοτοσυκλέτας που εκπροσωπώντας τους ιδιοκτήτες που βλέπουν τα οχήματά τους να ακινητοποιούνται και που αντιμετωπίζονται αίφνης συλλήβδην ως ύποπτοι ότι απολαμβάνουν προνόμια που δεν δικαιούνται μας ζητά να υπογράψουμε ηλεκτρονικά ένα ψήφισμα εκφράζει τη δυσαρέσκεια όσων έχουν ιστορικά οχήματα προς τα σχετικά Υπουργεία. Διαβάστε ακολούθως την ανακοίνωση για την Κοινή Υπουργική Απόφαση και ακολούθως την ανακοίνωση της Λέσχης Κλασικής Μοτοσυκλέτας με το link για να συμμετέχετε στο ψήφισμα:

«Νέο πλαίσιο για την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος

Δημοσιεύτηκε η τροποποιημένη Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος.

Όλα αυτά τα χρόνια έχουν καταγραφεί πολλά συμβάντα εκτεταμένης θέσης σε δημόσια κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος ως συμβατικά οχήματα, είτε αυτά συμμετέχουν σε αγώνες και επιδείξεις είτε όχι, που ερχόταν σε αντίθεση με τους ισχύοντες νόμους.

Η Ελληνική Πολιτεία, για πρώτη φορά, θεσπίζει μια ολοκληρωμένη διαδικασία η οποία και θα βοηθήσει σύντομα να αντιμετωπιστούν φαινόμενα στρέβλωσης και θα μπορέσει να αναδείξει το ρόλο των πραγματικών αυτοκινήτων ιστορικού ενδιαφέροντος.

Η τροποποιημένη Απόφαση περιλαμβάνει διαδικασίες που διευκολύνουν την κυκλοφορία των οχημάτων για τη μετάβαση τους στις εκδηλώσεις και τη συντήρησή τους. Παρατίθενται επιγραμματικά:

- Επιτρέπεται η αυτοκίνητη μετακίνηση κατά τις προηγούμενες δύο (2) ημέρες πριν την έναρξη και κατά την επόμενη μία (1) ημέρα μετά τη λήξη της εκδήλωσης ή του αγώνα.

- Επι τρέπεται αυτοκίνητη μετακίνηση από και προς τον τόπο στάθμευσης του οχήματος και τον χώρο του συνεργείου την πρώτη Τετάρτη και το τρίτο Σάββατο εκάστου μήνα.

- Επιτρέπεται, επίσης, για τους σκοπούς της διάνυσης διαδρομών για τη συντήρησή τους, η μετακίνησή τους κάθε δεύτερη και τέταρτη ημέρα Κυριακή εκάστου μήνα, εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας (σε επίπεδο Περιφέρειας για την Αττική) όπου σταθμεύει και φυλάσσεται το όχημα.

Στο πλαίσιο γενικότερης ρύθμισης και εξορθολογισμού των διαδικασιών κυκλοφορίας των οχημάτων στην Απόφαση περιγράφονται συγκεκριμένες διαδικασίες:

- Συστήνεται Επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των Διεθνών Ομοσπονδιών (Δ.Ο.Α. Δ.Ο.Π.Α. και Δ.Ο.Μ.) στην Ελλάδα, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της Ενιαίας Ομοσπονδία Βιοτεχνών Επισκευαστών Αυτοκινήτων Μηχανημάτων και Μοτοσυκλετών (Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ.) με έργο επανεξέταση, εντός δέκα (10) μηνών από τη συγκρότηση της, του χαρακτηρισμού ως ιστορικού ενδιαφέροντος των οχημάτων με έτος πρώτης ταξινόμησης (κυκλοφορίας) από το 1970 και μετέπειτα και η διατύπωση σχετικής εισήγησης. Έως την επανεξέταση του χαρακτηρισμού τους ως ιστορικού ενδιαφέροντος από την Επιτροπή, δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία τους. Στην περίπτωση θετικής εισήγησης ισχύει ο χαρακτηρισμός του οχήματος, ενώ σε περίπτωση αρνητικής εισήγησης ο χαρακτηρισμός ακυρώνεται. Ο χαρακτηρισμός συνεχίζει να ισχύει για τα οχήματα πρώτης ταξινόμησης (κυκλοφορίας) έως και το 1969.

- Θεσμοθετείται το Πιστοποιητικό Καταχώρισης που εκδίδεται από οιαδήποτε ελληνική ομοσπονδία ιστορικών οχημάτων στην οποία έχει εγγραφεί το χαρακτηρισμένο ως ιστορικό όχημα και ανανεώνεται κάθε δύο χρόνια. Τα οχήματα που χαρακτηρίζονται για πρώτη φορά ιστορικά απευθύνονται στα νομικά πρόσωπα που εκπροσωπούν νόμιμα στην Ελλάδα τις Διεθνείς Ομοσπονδίες.

Μετά το πέρας του έργου της Επιτροπής θα καθοριστεί διαδικασία για τη χορήγηση και τη διάθεση κρατικών πινακίδων ιστορικού ενδιαφέροντος, που θα κατασκευάζονται με μέριμνα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

«Καλημέρα σε όλους

Μετά από την ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, http://www.yme.gr/index.php?getwhat=7&tid=21&aid=6690&id=0, σχετικά με την έκδοση νέας ΚΥΑ , η οποία όπως περιληπτικά αναφέρεται, δεν δίνει λύση στο θέμα των Ιστορικών Οχημάτων στην χώρα μας, αλλά αντίθετα θα απαγορεύει την κίνηση όλων των Ιστορικών Οχημάτων μετά το 1970, μέχρι να ελεγχθούν από ειδική επιτροπή!!! Η λέσχη μας συμμετέχει στο ψήφισμά που διοργανώθηκε από την Ομοσπονδία μας, με σκοπό την συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερων υπογραφών, με σκοπό να κατατεθούν στο Υπουργείο, για να λειτουργήσουν ως διαπραγματευτικό μέσο, στην λύση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί με τα Ιστορικά Οχήματα στην χώρα μας. Είναι πολύ σημαντικό θέμα και η στήριξή σου είναι πολύτιμη. Θα λάβεις μέρος;
Δες περισσότερα και πρόσθεσε το όνομά σου εδώ:
https://secure.avaaz.org/el/community_petitions/_OHI_STIN_KYA_TIS_APAGOREYSIS_TON_IO/?ekjWGjhb&utm_source=sharetools&utm_medium=email&utm_campaign=petition-692771-OHI_STIN_KYA_TIS_APAGOREYSIS_TON_IO&utm_term=jWGjhb%2Bel
Από την Γραμματεία της λέσχης

Ελληνική Λέσχη Φίλων Κλασσικής Μοτοσικλέτας

Πλατεία Αγ. Ασωμάτων 6, Θησείο»

Copyright© Δημήτρης Μπαζίνας – 2019

Copyright© MrBike - 2019

 

 

MrBike on Facebook
MrBike on Twitter

Views-of-Greece

rcdevil_mrbike-2

rcdevil_mrbike-2

Off-Road-Team

jet_ski_world